Vrijdag 11 januari en maandag 14 januari zal Jurre Schreven eerstejaars student Oefentherapie Cesar stage lopen in onze praktijk. Heeft u vragen of bezwaar? Meldt dit dan aan Line of Léonie 

Stage