Het is de verwachting dat de zorgvraag van de ouderenpopulatie in Nederland binnen enkele jaren het zorgaanbod zal overtreffen in verband met de snel toenemende vergrijzing van de samenleving.

De situatie in de thuiszorg is nu vaak al nijpend: verplegend en verzorgend personeel staat onder grote druk en mantelzorgers worden ingezet ook waar dit misschien niet wenselijk is. Organisatorisch steunt de thuiszorg op met name de wijkverpleging- en verzorging.

Oefentherapie kan een goede rol spelen in de thuiszorg, omdat juist oefentherapeuten experts zijn op het gebied van behoud van zelfstandigheid, revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven.

Momenteel worden ouderen alleen incidenteel behandeld op verwijzing van vnl. de huisarts. Dit betreft een andere vorm van zorg dat hetgeen de gespecialiseerde ‘thuiszorg’ oefentherapeut kan inzetten.

Oefentherapie in de thuiszorg richt zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren. De gespecialiseerde oefentherapeut in de thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

 

* Ondersteuning bij zelfstandig blijven wonen
* Valpreventie: bijvoorbeeld bij angst of na een operatie
* Mobiliteitsbeperkingen: lopen en fietsen
* Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet, etc.
* Slechte conditie zoals bij verzwakking van de spieren
* Mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt
* Zorgverlenerondersteuning
* Begeleiding van terminale cliënten: ontspanning en ademhaling
* Na ontslag uit het ziekenhuis : voortzetting behandeling/revalidatie
* Controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit

Voor het inschakelen van de oefentherapeut in de thuiszorg hoeft dus geen specifieke stoornis aanwezig te zijn. Samenwerking met thuiszorg, ergotherapie en huisarts (praktijkondersteuner) is voor de oefentherapeut in de thuiszorg van groot belang.