In Elst wordt samenwerking in de thuiszorg met name gerealiseerd in samenwerking met Buurtzorg, hetgeen Buurtzorg+ wordt genoemd.

Dit is een samenwerkingsverband met meerdere Buurtzorgteams in Elst en Zinzia ergotherapie.

Er is een structureel overleg voor cliëntbesprekingen en het uitwisselen van kennis en kunde. Voor meer informatie zie: http://www.buurtzorgnederland.com

Naast therapie aan huis is ook behandeling mogelijk op een andere locatie. Zo werken wij samen met dagcentrum voor ouderen “de Kombij ” in Elst. Als een patiënt van ons gebruik maakt van dit dagcentrum, is oefentherapie daar ook mogelijk. Dat geeft in de thuissituatie soms meer rust en in de Kombij is meer ruimte voor loopoefeningen dan in veel thuissituaties. Vaak worden behandelingen afgewisseld thuis en in de dagcentrum, afhankelijk van de problematiek van het moment.