Wij zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister Paramedici.
Het kwaliteitsregister toetst of wij als Oefentherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Voor meer informatie zie: http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl