Door de overheid zijn nieuwe maatregelen aangekondigd rondom het coronavirus.
Zolang de therapeuten zelf niet verkouden of ziek zijn blijft de praktijk gewoon geopend voor afspraken.

Extra kwetsbare patiënten zoals ouderen en COPD-patiënten behandelen wij aan huis, en alleen na overleg met de patiënt.
Behandelingen op de Kombij worden niet meer gegeven.
Als u een afspraak in de praktijk heeft, is het gewenst dat u alleen komt.

Wij hebben wel extra maatregelen genomen op het gebied van hygiëne.
We geven geen hand meer. Daarnaast worden de bank, gebruikte attributen, deurklinken en alles wat kan of wordt aangeraakt extra ontsmet.

Volg verder het advies van de overheid bij bepaalde klachten zoals hoesten, neusverkoudheid en of koorts en blijf dan zo veel mogelijk thuis. Bij twijfel: neem even contact op met de therapeut.

Corona